VÅR IDEOLOGI

SAKTA är ett företag som utvecklar och sprider produkter för aktiva äldre. SAKTA bygger på några grundteser, som borde vara självklara men kanske ännu inte är det.

Att åldras är inte att vara sjuk

I mångas medvetanden, bland både yngre och äldre, sätts likhetstecken mellan ”gammal” och ”skröplig”. Det var faktiskt märkvärdigt att fylla femtio år i Europa för två hundra år sedan, då medellivslängden var mycket kort. Klart är att åldrandet för med sig förändringar i kroppens sätt att fungera. Men dessa förändringar behöver inte leda till att man ändrar sin livsföring. Åldrandet behöver inte innebära inaktivitet och kroppsligt förfall.

Förändring behöver inte betyda nedsatt livskvalitet

En person vars närsyn hade medfört svält under förhistorisk tid kan idag klara vardagen nästan lika bra som en person som har perfekt syn. Hjälpmedlen är så avancerade, och så vardagliga, att man knappt tänker på att de finns (utom just när man måste byta styrka, eller går från glasögon till linser).
Poängen är att förändrad kroppslig funktion inte behöver betyda nedsatt livskvalitet, bara det finns riktiga hjälpmedel som kan underlätta och anpassa.

Olycksfall är det hälsoproblem för äldre som vi enklast kan göra något åt.

För alla äldre är olycksfall, eller följden av olycksfall, bland de vanligaste dödsorsakerna. Mer än hälften av alla dödsolyckor i landet drabbar personer över 65, trots att dessa utgör mindre än 20% av befolkningen. Överhuvudtaget innebär dödsfall genom olycksfall en större förlust av levnadsår än alla andra sjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar och cancer drabbar många, men främst de allra äldsta: olycksfall drabbar även de yngre.
Det är relativt enkelt att minska olycksfallsrisken för alla människor. Vi har lärt oss i Sverige att bekämpa arbetsplatsolyckor, trafikolycksfall och barnolycksfall. Nu gäller det att vi tar oss an olycksfallen bland de äldre. Vill du läsa mera om olycksfall och äldre, beställ boken “Äldres skador i Sverige” från Räddningsverket, www.srv.se varifrån många av uppgifterna ovan är hämtade.

SAKTA är ett projekt

Robert Bell står bakom Sakta AB. Bell har tidigare arbetat med produkter för barnsäkerhet. “Nu hoppas jag att detta projekt ska hjälpa vuxna personer inse vad de kan göra för att leva mera aktivt, minska olycksfallen och därmed öka livskvalitén.”

SAKTA tar fram produkter som hjälper äldre människor som vill leva aktivt. Många är till för att minska risker för skador i vardagen. Andra underlättar en aktiv livsstil.

SAKTA är ett projekt, och vi vill gärna få tips och uppslag från våra uppdragsgivare. Skriv gärna med synpunkter på produkter och på sådant du vill att vi tar fram. Eller ring på 08-650 2520.
 
Sakta AB är ett svenskt privat aktiebolag med säte i Stockholm. Organisationsnummer 556535-5749.
Försäljning av Saktas produkter via hemsidan sker genom Saktas helägda dotterbolag Sakta Säkerhetsbutiken AB Organisationsnummer 556638-6495.