Om Sakta Safe & Active

Vårt mål är att ta fram och sprida produkter för äldre, som återspeglar de tankar som framgår av bolagets namn. Vi vill visa upp ett genomtänkt urval av produkter som gör det möjligt för äldre att fortsätta en aktiv livsstil. Vi vill samtidigt hitta produkter som främjar hälsa och som minskar risken för olycksfall bland äldre.

Många av våra produkter är direkt till för att minska risken för skador bland äldre. Dit räknas halkskydd, badkarsmattor, käppar och rollatorer. För att dessa produkter ska kunna användas på rätt sätt måste våra kunder förstå hur de används på ett korrekt sätt. Vi kan demonstrera, utbilda och vägleda kunderna. Vi har förstås också försäljning på nätet, men vi vet att många äldre behöver kontakt och kunskaper om produkten, och därför säljer vi i butik.

Sakta är dessutom engagerad i debatten kring hur man bör sprida hjälpmedel i Sverige. Vi har tagit ställning för system där de äldre själva får bestämma vilka hjälpmedel de vill ha. Det gör vi inte bara för att det är lagkrav i Sverige att äldre ska få välja egna hjälpmedel (se 7 kapitel i  Patientlagen 2014). Det gör vi för att vi vet att själva valprocessen leder till att då får fram de produkterna som de äldre kommer att ta till sig och använda. Rätt val av produkter innebär att de äldre kan fortsätta att vara aktiv, och rätt kunskaper gör att produkterna kan användas på ett säkert sätt.

Sakta Safe & Active är ett svenskt privatägt aktiebolag med organisationsnummer 556638-6495.