Beställ en Eloiflex X under maj. få orginalramp eller airdyna.

Vi kommer gärna hem till dig och låter dig prova Eloflex utomhus.

Ring och boka besök. Det finna inga avgifter för hembesök

under Coronatiden.