Bostadsanpassning – för att du ska kunna bo kvar hemma

 

Många äldre får svårt att förflytta sig. Bostadsanpassning hjälper personer med  funktionsproblem som kommer med ålder att kunna bo kvar i sin egen bostad. Du kan söka bidrag hos din hemkommun för att anpassa  bostaden. Alla personer med funktionshinder kan söka, oavsett ålder.

En bostadsanpassning kan egentligen vara vad som helst som underlättar att du bor kvar hemma, men här följer några vanligt förekommande exempel:

  • Man kan ta bort trösklar eller överbrygga trösklar i bostaden så att det blir lättare att ta sig fram med eller utan rollator.
  • Ramper som hjälper dig komma in och ut med rollator, rullstol eller elrullstol är också exempel på bostadsanpassning.
  • Man kan anpassa badkar eller duschutrymmen. Vanligt är att man tar bort badkar och byter till en duschkabin som är gjord med lågt insteg och handtag att hålla sig i. Det går också att få hjälp med att sätta in fasta grepp i bad och duschutrymmen.
  • Man kan installera automatiska dörröppnare vid porten, hissen och ibland vid egna förråd i huset som gör det lätt att öppna och stänga dörren.
  • Man kan hjälpa inrätta parkeringsplatser för elrullstolen eller elscooter, i befintliga utrymmen eller genom att bygga s k scootergarage
  • Spisvakt är en vanlig bostadsanpassning, speciellt för äldre som blivit lite glömska.
  • Det går att anpassa toaletten om den är för låg eller om man har svårt att sköta hygienen efter ett toalettbesök.
  • Personer med nedsatt syn kan få hjälp med starkare belysning.
  • Individer som inte kan stå kan få köket anpassad till sittande.

Bostadsanpassning är inte beroende av hur du bor, om du äger eller hyr din bostad, eller vilka inkomster du har. Bostadsanpassning ska ske efter en ”behovsbedömning”.

Hur gör man?

Kommunen har en blankett som du fyller i, som du får genom att besöka hemsidan eller genom att tala med biståndshandläggaren i din kommun. Normalt så skickar kommunen ut en arbetsterapeut eller sjukgymnast som bedömer om du har funktionsproblem som kan bli hjälpta med bostadsanpassning. Du kan också ta kontakt med sjukvården själv och skaffa ett intyg om att du behöver bostadsanpassning. Det gör du enklast via din vårdcentral.

Ansvaret för att söka bidrag är ditt.

Kan man få hjälp med ansökan och upphandlingen?

Man får utse en släkting eller bekant som ombud genom en fullmakt. Det kan vara bra, särskilt för personer som har stora hörsel och synproblem och även personer med kognitiva problem.

Vem kan utföra själva anpassningen?

Sakta samarbetar med MWM Bostadsanpassning – MVM är en etablerad och certifierad installatör inom bostadsanpassning. Bolaget har mer än 25 års erfarenhet och verkar i hela Stockholm och Sörmland.  Du ringer MWM på tel nr 08-556 171 40 när du vill beställa en bostadsanpassning. Eller om du vill veta mera om hur du går tillväga.

MWM bostadsanpassning lämnar sedan offerter och utför alla sorters bostadsanpassningar, inklusive trapphissar och ombyggnad av kök och badrum. Du kan också kontakta MWM genom att maila info@mwmbygg.se

Läs mera om Bostadsanpassning på 1177.se och din kommuns hemsida. Du kan besöka MVM här.