Om Sakta Safe & Active

Vi vill visa upp ett genomtänkt urval av produkter som gör det möjligt för äldre att fortsätta en aktiv livsstil. Vi vill samtidigt hitta produkter som främjar hälsa och som minskar risken för olycksfall bland äldre.

Många av våra produkter är avsedda för att minska risken för skador bland äldre. Dit räknas halkskydd, badkarsmattor, käppar och rollatorer. För att dessa produkter ska kunna användas på rätt sätt måste våra kunder förstå hur de bäst används. Vi kan demonstrera, utbilda och vägleda kunderna. Vi har förstås också försäljning på nätet, men vi vet att många äldre behöver kontakt och kunskaper om produkten, och därför säljer vi i butik.

Sakta är dessutom engagerat i debatten om hur man bör sprida hjälpmedel i Sverige. Vi har tagit ställning för system där de äldre själva får bestämma vilka hjälpmedel de vill ha. Det gör vi inte bara för att det är lagkrav i Sverige att äldre ska få välja egna hjälpmedel (se 7 kapitel i  Patientlagen 2014). Produkter man väljer själv kommer man också att använda. Rätt val av produkter innebär att de äldre kan fortsätta att vara aktiva. Rätt kunskap gör att produkterna används på ett säkert sätt.

Sakta Safe & Active är ett svenskt privatägt aktiebolag med organisationsnummer 556638-6495.